Oferta

15% rabatu na okresową kontrolę i czyszczenie syfonów umywalek, pisuarów, kratek ściekowych oraz plukanie i gruntowne czyszczenie drenażu infiltracyjnego Biologicznych Oczyszczalni Ścieków wg. ustalonego ze Zleceniodawcą stałego Harmonogramu zadań.

Wykonujemy usługi w zakresie :

a/ Usuwanie awarii kanalizacyjnych w zakresie drożności:
likwidacja zatorów,usuwanie przerostów korzeni, usuwanie złogów tłuszczów, kamienia kotłowego itd.

b /Czyszczenie rurociągów kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej

c/ Profilaktyczne oraz awaryjne czyszczenie systemów drenażowych Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków

d/ Odmulanie studni rewizyjnych i zbiorczych na sieciach kanalizacyjnych, odwodnienia liniowego Acco Drain, odpływów ulicznych, kratek podwórzowych z nagromadzonych osadów metodą wiaderkowania

e/ Wykonywanie inspekcji wizyjnych sieci nowych oraz używanych kanalizacji ulicznych i innych wraz z nagrywaniem inspekcji na DVD oraz wykonaniem szczegółowego protokołu inspekcji.

f/ Wykonujemy ekspertyzy związane z problemami eksploatacyjnymi sieci kanalizacyjnych.

Realizujemy każde zgłoszone zlecenie na terenie całej Polski :

Pogotowie Kanalizacyjne 24h „Krecik” – telefon kontaktowy 516 761 566 – całą dobę ,także w weekendy i święta.

W udrożnianiu wewnętrznych systemów kanalizacyjnych stosujemy metodę elektromechaniczną ( wysokoobrotowe spirale z zestawem wymiennych końcówek frezujących, napędzane elektrycznie)- szczególnie przydatną dla takich prac. Nie używamy wody pod ciśnieniem,nie zalewamy węzłów sanitarnych i innych pomieszczeń , udrożniając „na sucho” rurociągi, nie powodując wylewania się nieczystości z niedrożnych rurociągów.

Jest to metoda czysta, bezpieczna i skuteczna przy usuwaniu wszelkich zatorów wewnętrznych sieci kanalizacyjnych.

Pracujemy na najnowocześniejszym sprzęcie renomowanych firm Niemieckich.

 

Czyszczenie systemów drenażowych Biologicznych Oczyszczalni

Wykonujemy płukanie systemów rozsączających ścieki w Przydomowych Biologicznych Oczyszczalniach Scieków.

Systemy drenażowe końcowej mineralizacji ścieków i infiltracji cieczy w glebę są obciążane ściekami oczyszczonymi w 80-95 % w zależności od systemu mini – biobloku. Ciecz wprowadzana do drenażu stanowi zawiesinę wodną z drobinami biomasy, w której cząstki organiczno-mineralne stanowią rodzaj pylastej mieszaniny, osadzającej się  w funkcji czasu w perforowanych drenach rozsączających. Jest to proces naturalny i nieunikniony, który powoduje zamulanie się perforacji sączków a przenikająca  maź zaczyna osadzać się na  filtrach odwrotnych otuliny sączków, co w konsekwencji  spowalnia procesy infiltracji oraz ostatecznej mineralizacji ścieków przez kolonie bakterii aerobowych. Dlatego niezmiernie ważnym zabiegiem konserwacyjnym jest  okresowe- najlepiej  dwukrotne w ciągu roku a już niezbędnie konieczne – jednoroczne, systematyczne oczyszczanie układu  drenażowego z nagromadzonych złogów pylastych. Zaniechanie płukania systemu drenarskiego w pierwszym etapie powoduje nieliniowe zmniejszanie wydajności infiltracji, by w końcu doprowadzić do całkowitego zamulenia i zaprzestania działania biobloku.

Zalecamy wykonywanie  czyszczenia systemów rozsączających ścieki  dwukrotnie , systematycznie w ciągu roku, by uchronić się od przykrych konsekwencji konieczności wymiany drenażu oraz obsypki .

Czyścimy sączki drenarskie używając łączonej metody elektromechanicznej i hydrodynamicznego płukania z odsysaniem osadu.

 

 

Wykonujemy inspekcję rurociągów kanalizacyjnych, przewodów wentylacyjnych i dymowych, kanałów klimatyzacyjnych.

Realizujemy inne zlecenia podglądu wizyjnego trudno dostępnych miejsc w zakresie budownictwa ogólnego:
- kanałów zsypowych na śmieci
- sufitów podwieszanych
- stropodachów
- szybów instalacyjnych w budynkach wielokondygnacyjnych
- innych wskazanych przez Klienta miejsc

Realizujemy pełną inspekcję nowych rurociągów kanalizacyjnych na obiektach przed kolaudacją z pełnym opisem szczegółów inspekcji w formie protokołu, z naniesionymi istotnymi szczegółami na nagrany obraz.

 Ustalamy:

- przebieg trasy kanalizacji
- stopień zanieczyszczenia osadami
- położenie zatoru i jego przyczynę( w przypadkach, kiedy rurociąg nie jest przepełniony ściekami)
- stan połączeń rur
- wykrywamy nieszczelności połączeń, rysy i pęknięcia wewnętrzne rur,itp.
- wykonujemy oględziny stanu technicznego innych trudno dostępnych miejsc, zleconych przez Klienta.

Na zlecenie Klienta rejestrujemy obraz z wykonanego przeglądu na płytach DVD oraz opisujemy stan badanego odcinka, wykonując szczegółowy protokół z inspekcji wizyjnej. Protokół wraz z nagraniem DVD stanowi podstawową dokumentację z przeprowadzonej inspekcji.

 

Drobne naprawy instalacji WODNO-KANALIZACYJNYCH

Wykonujemy również drobne naprawy instalacji wodnych i sanitarnych. Wymieniamy uszczelki , montujemy krany, baterie , regulujemy i czyścimy spłuczki itp. Mocujemy muszle klozetowe, umywalki.

Naprawiamy uszkodzenia rurociągów zewnętrznych  w zakresie nie wymagającym stosowania sprzętu ciężkiego. Monter oceni zakres wymaganych prac określając  możliwości przyjęcia zlecenia.